Prezes - Marcin Socha
Wiceprezes - Maria Biernacka-Drabik
Wiceprezes - Lidia Toruń
Skarbnik - Agnieszka Rycek
Sekretarz - Iwona Kosior
Komisja Rewizyjna