KONSULTACJE Z SOCJOLOGIEM

Nikt z nas nie jest samotną wyspą: jesteśmy stworzeni do życia w grupach, wspólnotach i większych zbiorowościach. Od ludzi nigdy nie uciekniemy, nawet gdyby ich obecność niejednokrotnie bardzo nam doskwierała. Rzeczywistość w której żyjemy ciągle ulega zmianom, stąd każdy z nas odczuwa niepewność i trudności związane z zachodzącymi zmianami w naszym życiu. W życiu społecznym istnieje wiele mechanizmów, które regulują nasze zachowanie. Warto je poznać i uświadomić sobie, chociażby ze względu na lepsze funkcjonowanie w życiu codziennym.

Zatem, w czym może pomóc Ci socjolog:

  • w rozpoznawaniu tego, co dzieje się w twoim otoczeniu: w klasie, w grupie studenckiej, rodzinie, grupie przyjacielskiej, czyli wszędzie tam gdzie spędzasz większość swojego życia
  • w rozwiązywaniu konfliktów międzyludzkich: w domu, szkole, pracy, związku
  • w pomocy odpowiedzi na pytanie dlaczego ludzie zachowują się w taki, czy inny sposób wobec siebie , dlaczego Ty możesz się czuć wykluczony z grupy, dlaczego inny odnoszą się do Ciebie w konkretny sposób, dlaczego masz trudności z zaaklimatyzowaniem się w nowym miejscu, dlaczego trudno Ci się porozumieć z innymi. To wszystko można wyjaśnić!!!
  • w rozeznaniu się na rynku pracy, metodach poszukiwania pracy, sposobach pisania CV i listów motywacyjnych, technikach autoprezentacji w czasie rozmowy kwalifikacyjnej u potencjalnego pracodawcy
  • w problemach związanych z wykonywanym zawodem, zmianą zawodu , czy utratą pracy
  • w sposobach radzenia sobie ze stresem, gdy zaczynasz nową szkołę, studia i  pracę
  • o sposobach motywowania  w podejmowaniu nowych wyzwań, które stoją przed Tobą
  • w trudnościach, które odczuwasz jako student : masz kłopoty z nauką, egzaminami, wykładowcami