PORADNICTWO PEDAGOGICZNE

Pedagog  jest koordynatorem w środowisku szkolnym oraz łącznikiem między uczniami, rodzicami, nauczycielami i innymi instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi w rejonie swojego działania. Główną formą pracy pedagoga szkolnego jest poradnictwo. Dotyczy ono nauczycieli, dzieci i rodziców. Polega na pomocy w rozwiązywaniu aktualnych problemów powstających w codziennej pracy szkoły.

Grupa pedagogów w naszej poradni udziela pomocy w:

  • prawidłowym wyborze zawodu i dalszego kierunku kształcenia
  • udziela rodzicom porad ułatwiających rozwiązanie przez nich trudności wychowawczych
  • udziela pomocy wychowawcom oraz innym nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze
  • kieruje na zajęcia terapeutyczne
  • przeciwdziała różnym skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży