PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Każdy z nas  przeżywa problemy z  emocjami, przeżyciami i ma trudności, które często uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie. Nie warto jednak pozostawać z nimi w samotności, jeśli można zawsze znaleźć jakieś rozwiązanie. Jedną z metod jest poszukiwanie pomocy u profesjonalistów. Żaden  z naszych psychologów nie będzie Cię oceniał, ale wysłucha Twoich trosk.  Zapewniamy wszystkim przychodzącym do naszej poradni spotkanie w bezpiecznym otoczeniu, w atmosferze zaufania i intymności. Możesz przyjść sam, z dzieckiem, bądź bliską osobą z którą przeżywasz trudności.

W związku z tym proponujemy Ci pomoc psychologiczną w następujących sytuacjach:

  • niepokoju, lęku, przygnębienia, depresji
  • kryzysów i konfliktów  w relacjach rodzinnych, partnerskich
  • poczuciu osamotnienia, utraty sensu życia
  • w sytuacjach straty, żałoby
  • w sytuacjach długotrwałego stresu
  • kłopotów wychowawczych dzieci i młodzieży
  • doświadczania przemocy i nadużyć