Prezes - Marcin Socha
Wiceprezes - Maria Biernacka-Drabik
Wiceprezes - br. Paweł Działa
Wiceprezes - Tomasz Prażmo
Skarbnik - Jolanta Czechowska
Sekretarz - Lidia Toruń
Komisja Rewizyjna