Poradnictwo psychologiczne

Alicja Wróblewska –  “Jestem psychologiem, ze specjalnością w psychologii społecznej,  pracuję jako koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy w Lubartowie. Moja praca polega na bezpośrednim kontakcie z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w środowisku. Pomagam w radzeniu sobie z zadaniami życiowymi, w porozumiewaniu się w rodzinie, grupie rówieśniczej, w rozwiązywaniu konfliktów, w konstruktywnym reagowaniu na trudności, korzystaniu z własnego potencjału, w radzeniu sobie z rzeczywistością.

Istotną część mojej pracy stanowi psychoedukacja rodziców/opiekunów. Pomagam dorosłym w zrozumieniu zachowań dzieci i młodzieży, tego jak młodzi ludzie widzą i odczuwają rzeczywistość, jak na nią reagują. Szczególnie bliska mi jest praca z osobami w kryzysie, przeżywającymi trudności w związku z wydarzeniami jakie aktualnie mają miejsce w ich życiu.

Biorę udział w szkoleniach, dzięki którym zdobywam nową wiedzę, bardziej rozumiem siebie i innych. W październiku 2021 r. rozpoczęłam studia podyplomowe z diagnozy klinicznej. W czasie wolnym czytam, słucham muzyki, staram się regularnie uprawiać sport. Kocham zwierzęta. W codziennym życiu bardzo ważne jest dla mnie, by postępować w zgodzie ze sobą i nie unikać tego, czego się boję”.

tel. 502 283 022

Poradnictwo ogólne

Edyta Lewtak – magister pedagogiki, od kilku lat pracuje w Zespole Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie na stanowisku pedagoga szkolnego. Od 2010 roku jest związana z Poradnią Młodzieżowo – Rodzinną „Alwernia”. Jej hobby to jazda na rowerze
i wycieczki górskie. Lubi prace z młodzieżą.

Do jej głównych zadań należy:

 • udzielanie porad, podejmowanie konkretnych działań w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych, przeprowadzanie mediacji,
 • udzielanie uczniom porad i pomocy w radzeniu sobie z trudnościami związanymi ze stresem i fobiami szkolnymi,
 • porady związane z rozwiązywaniem trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z nauczycielami,
 • udzielanie porad rodzicom w sprawach trudności wychowawczych,
 • wyjaśnianie przyczyn pojawiających się problemów,
 • poradnictwo wychowawcze mające na celu modyfikowanie sposobu postępowania rodziców oraz ich postaw wychowawczych wobec dzieci,
 • pośredniczenie w kontaktach rodzica z tymi instytucjami, w tym pomoc w wypełnieniu formalności związanych z skorzystaniem z ich usług,
 • indywidualne rozmowy z uczniami, ich rodzicami,
 • udzielanie pomocy rodzicom w interpretacji orzeczeń i opinii psychologiczno-pedagogicznych,
 • udzielanie porad związanych z wyborem zawodu oraz dalszego kierunku kształcenia,
 • kieruje na zajęcia terapeutyczne.

Olga Filipiak – absolwentka studiów socjologicznych w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii uzyskany na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wykładowca akademicki, badacz, autorka prac naukowych, artykułów popularnonaukowych, uczestniczka naukowych konferencji krajowych i zagranicznych.