Walne zebranie

logo_al_smallW dniu 27 grudnia 2010 roku na walnym zebraniu został powołany nowy zarząd w następujacym składzie:

  • Marcin Socha – Prezes;
  • Magda Bodziacka – Wiceprezes;
  • br. Michał Kulczycki – Wiceprezes
  • Barbara Kolczyńska – Wiceprezes;
  • Piotr Zbiciak – Skarbnik;
  • Iwona Kosior – Sekretarz.

W skład komisji rewizyjnej wchodzą:

  • Piotr Ligęza – Przewodniczący;
  • Anna Bronisz – Członek;
  • Mateusz Kędzior – Członek.