ZROZUMIEĆ SIEBIE I INNYCH – podsumowanie projektu profilaktycznego

projektW okresie od października do grudnia 2017 r. w ramach zadania współfinansowanego ze środków budżetu Gminy Miasta Lubartów oraz we współpracy ze Stowarzyszeniem Alwernia Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny odbył się cykl zajęć profilaktycznych “Zrozumieć siebie i innych”. W warsztatach, w dwóch grupach, wzięli udział uczniowie dwóch lubartowskich liceów.

            W czasie spotkań zaproponowane zostały ćwiczenia umożliwiające bliższe poznanie się uczestników grup,  wzmocnienie ich umiejętności współpracy i przełamywania nieśmiałości oraz doświadczenia akceptacji. Istotnym elementem programu była także praca nad poczuciem własnej wartości. Młodzież miała możliwość odkrywania swoich mocnych stron i umiejętności, dzięki czemu wzmacniała poczucie sprawczości i szacunku do siebie.

       Uczestnicy zostałi także zapoznani z zasadmi optymalnej komunikacji oraz sposobami konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi emocjami i napięciem. Podczas zajęć uczestnicy uczyli  się zachowań asertywnych: umiejętności wyrażania i obrony swojego zdania, asertywnego reagowania w sytuacji krytyki oraz umiejętności odmowy i proszenia o pomoc.

       Należy podkreślić, że ze względu na specyfikę celów i krótki czas cykl zajęć niemożlliwe zdaje się być wprowadzanie radykalnych zmian w jakości życia młodych ludzi, jednak z uzyskanych informacji wynika, że udział w programie rozpoczął proces konstruktywnych zmian, zainicjowanych w bezpiecznej i pełnej radości oraz wsparcia atmosferze.

 Opracowanie:

Justyna Dalentka