Podsumowanie projektu

droga do radosciZ końcem grudnia 2017 r. zakończyła się realizacja projektu związanego ze świadczeniem indywidualnej pomocy psychologicznej prowadzonego przez Poradnię Młodzieżowo-Rodzinną ALWERNIA przy współudziale Urzędu Miasta w Lubartowie.

 „Droga do dojrzałości – pomoc psychologiczna dla osób potrzebujących” był zadaniem realizowanym poprzez prowadzenie spotkań indywidualnych dla osób doświadczających różnego rodzaju trudności natury psychicznej, związanych m.in. z szeroko rozumianą dysfunkcjonalnością rodziny, sytuacją przemocy, bezrobocia, uzależnienia osoby bliskiej, doświadczeniem traumy, nieprzepracowanej żałoby czy chorób i zaburzeń psychicznych.

W ramach projektu odbyło się 60 spotkań, w tym większość o charakterze psychoterapii, ale także w formie poradnictwa psychologicznego oraz konsultacji psychologicznych.

Z kontaktu psychologicznego skorzystało 18 osób, w tym dorośli, młodzież i dzieci.

Psychologami pracującymi w projekcie były Justyna Dalentka i Anna Kowalska, od dawna związane z Poradnią Młodzieżowo- Rodzinną ALWERNIA.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Gminę Miasta Lubartów.