OTRZYMALIŚMY NAGRODĘ

SAVE_20180616_103859Członkowie Stowarzyszenia Alwernia pragną serdecznie podziękować za przyznaną stowarzyszeniu nagrodę Burmistrza Lubartowa w kategorii „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży”. Wyróżnienie to otrzymaliśmy podczas obchodów Dni Lubartowa i jest ono konkretnym sygnałem, że poświęcony czas i energia zostały dobrze spożytkowane, a efekty naszych wspólnych wysiłków odbijają się pozytywnym echem w społeczności naszego Miasta.
Jednocześnie chcemy podziękować również wszystkim, którzy nas nieustannie wspierają w naszych działaniach i towarzyszą w organizacji kolejnych akcji i imprez, ponieważ bez udziału niezwykle licznych wolontariuszy – zarówno uczniów lubartowskich szkół, jak i dorosłych – nie udałoby nam się to. Mamy nadzieję, że grono członków Stowarzyszenia oraz sympatyków i wolontariuszy będzie się stale powiększać i że razem będziemy mogli nieść dalej Pokój i Dobro.