NIEZBĘDNIK NASTOLATKA podsumowanie projektu profilaktycznego

psychoTradycją stało się, że we współpracy Gminy Miasta Lubartów oraz Stowarzyszenia Alwernia Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny odbył się cykl warsztatów dla młodzieży. W tym roku chętni uczniowie lubartowskich liceów wzięli udział w programie profilaktycznym „Niezbędnik nastolatka”.

Jak wskazuje tytuł, uczestnicy zajęć wyposażeni zostali w umiejętności niezbędne w poradzeniu sobie z jakże wyjątkowym, ale i trudnym okresem w ich życiu. W czasie spotkań zaproponowane zostały ćwiczenia umożliwiające bliższe poznanie się,  wzmocnienie umiejętności współpracy i przełamywania nieśmiałości oraz doświadczenia akceptacji. Istotnym elementem programu była także praca nad poczuciem własnej wartości. Młodzież miała możliwość odkrywania swoich mocnych stron i umiejętności, dzięki czemu wzmacniała poczucie sprawczości i szacunku do siebie. Uczestnicy zostali także zapoznani z zasadami optymalnej komunikacji oraz sposobami konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi emocjami i napięciem.

Wszystko to odbywało się w atmosferze bliskości i zaufania, nie zabrakło śmiechu i przyjemności czerpanej ze wspólnej zabawy i poczucia wspólnoty. Najlepszym dowodem na to, że było warto tam być jest prośba uczestników zajęć o kolejną edycję programu.

Opracowanie:

Justyna Dalentka

psycholog