„W trosce o siebie i innych- pomoc psychologiczna” – podsumowanie projektu

W ramach współpracy Stowarzyszenia Alwernia-Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny oraz Urzędu Gminy zrealizowany został projekt „W trosce o siebie i innych- pomoc psychologiczna”. Celem projektu było umożliwienie dostępu do profesjonalnej pomocy psychologicznej o charakterze konsultacyjnym oraz terapeutycznym osobom borykającym się z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych (w tym alkoholu i narkotyków) oraz osobom dotkniętym problemem współuzależnienia oraz zagrożonym innego rodzaju problemami, utrudniającymi optymalne funkcjonowanie w społeczeństwie. W wyniku realizacji zadania ze specjalistycznej pomocy psychologicznej w łącznym wymiarze 95 godzin skorzystało 31 osób, w tym osoby dorosłe, młodzież i dzieci. Pomoc psychologiczna cieszyła się zatem dużym zainteresowaniem, a beneficjenci wyrażali zapotrzebowanie na kontynuowanie spotkań w przyszłym roku.