„Jestem OK- pomoc psychologiczna dla młodzieży” – podsumowanie projektu

Dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego oraz Stowarzyszenia Alwernia- Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny zrealizowany został projekt „Jestem OK- pomoc psychologiczna dla młodzieży”. Projekt stanowił odpowiedź na zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną w formie indywidualnych konsultacji oraz poradnictwa dla uczniów dwóch szkół ponadpodstawowych: Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie i Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. W ramach oddziaływań oddziaływań odbyło się 28 godzin spotkań.

Efektem pracy terapeutycznej zaproponowanej uczniom był wzrost kompetencji emocjonalno- społecznych poprzez rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów, radzenia sobie z trudnymi  uczuciami i wewnętrznymi konfliktami. Istotnym rezultatem programu było dla uczestników doświadczenie wsparcia oraz zaufania, jak również przełamanie stereotypów związanych z poszukiwaniem pomocy psychologicznej.