„Wartość życia i zdrowia- pomoc psychologiczna” – podsumowanie projektu

PROW ramach współpracy Stowarzyszenia Alwernia-Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny oraz Urzędu Gminy zrealizowany został projekt „Wartość życia i zdrowia- pomoc psychologiczna”.

Celem projektu było umożliwienie dostępu do profesjonalnej pomocy psychologicznej o charakterze konsultacyjnym oraz terapeutycznym osobom borykającym się z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych (w tym alkoholu i narkotyków) oraz osobom dotkniętym problemem współuzależnienia oraz zagrożonym innego rodzaju problemami, utrudniającymi optymalne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Projekt „Wartość życia i zdrowia- pomoc psychologiczna” stanowi kolejną inicjatywę Stowarzyszenia Alwernia, ukierunkowaną na niesienie wszechstronnej pomocy osobom doświadczającym różnego rodzaju trudności życiowych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od kilku lat przy stowarzyszeniu działa Poradnia Młodzieżowo-Rodzinna, która świadczy usługi psychologiczne w formie konsultacji, poradnictwa psychologicznego i psychoterapii dla osób
potrzebujących – dorosłych, młodzieży i dzieci oraz całych rodzin, zgłaszających się z różnego rodzaju problemami (uzależnienia, współuzależnienia, dysfunkcjonalność rodziny, przemoc, depresje, nerwice, zaburzenia osobowości, choroby psychosomatyczne, kryzysy życiowe, żałoba, trudności wychowawcze, zaburzenia zachowania, trudności w nauce itp.). W ubiegłym roku dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Gminy zrealizowany został projekt „W trosce o siebie i innych”. Oprócz tego Stowarzyszenie organizuje regularnie akcje charytatywne wspierające osoby  doświadczające różnego rodzaju trudności np. Lubartowski Półmaraton „Bez Granic”, Kapucynalia, Piknik Motocyklowy.

Opracowanie
Justyna Dalentka